Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва МДУ є організація зарубіжних стажувань, студентських та викладацьких обмінів за науковими, навчальними та культурними програмами. Всі ці програми мають професійну зорієнтованість і сприяють покращенню фахової підготовки та розвитку наукового потенціалу студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та “Міжнародний бізнес” та викладачів. Тривалість програм коливається від одного місяця до повного навчального року.

     На цей час діє 84 угоди МДУ з іноземними партнерами (університетами, інститутами, науковими фондами, державними установами та ін.) про освітню, наукову та культурну співпрацю в межах яких здійснюється стажування викладачів та студентів спеціальності.

     Важливим є те, що більшість питань, пов’язаних з витратами на програми навчання, проживання, організацію відпочинку та культурних програм, фінансуються сторонами, які приймають наших студентів.

 Згідно з програмами міжнародних стажувань студенти слухають лекції з питань світового економічного розвитку, історії та культури різних країн, виступають на науково-практичних конференціях, удосконалюють знання з іноземних мов, знайомляться з визначними культурними пам’ятками Афін, Берліна, Москви, Лондона, Рима, Варшави, Відня, Нікосії, Салонік, Праги, Вашингтона, Нью-Йорка та інших міст.

     Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка», “Міжнародний бізнес”  регулярно беруть участь у програмах з вивчення іноземних мов, зокрема, італійської мови, які проводять Мессінський університет та Відкрита академія східних та європейських мов міста Санта-Северіна, за результатами яких студенти мають можливість отримання сертифікатів міжнародного зразка про навчання, новогрецької мови у Національному кіпрському університеті за програмою вивчення новогрецької мови на базі літньої школи, в Салонікському університеті ім. Арістотеля, на стажуванні у м. Нікосія Республіки Кіпр. 

   Вивчення іноземних мов дозволяє студентам представляти свої дослідження на міжнародному рівні, обмінюватись досвідом з іноземними колегами під час перебування за кордоном.

   Регулярне стажування за кордоном та участь у міжнародних конференціях дають можливість випускникам спеціальності «Міжнародна економіка» вдало працевлаштуватись за фахом після закінчення навчання у МДУ.