Науково-дослідна робота студентів складається із науково-дослідної роботи, яка є обов’язковою складовою навчального процесу та виконується при вивченні дисциплін навчального плану і науково-дослідної роботи, що виконується поза навчальним процесом.
Метою такого виду діяльності є:
  • формування наукового світогляду,
  • сприяння особистісному професійному становленню;
  • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей;
  • формування навичок самостійної науково-дослідної роботи;
  • залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи кафедр;
  • виховання та підготовка молодих вчених.
В межах навчального процесу наукова робота студентів спеціальності «Міжнародна економіка» передбачає виконання курсових, дипломних та магістерських робіт з актуальних питань розвитку світового господарства, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в цілому та окремих галузей народногосподарського комплексу. Поза навчальним процесом, зокрема, індивідуально, або у наукових товариствах, участь у Декаді студентської науки МДУ, науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня, що проходять на базі ВНЗ України та країн Зарубіжжя.
  Студенти спеціальності “Міжнародна економіка” неодноразово стають переможцями та призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук: Соколова К.О. (2006), Заремський Б.В.(2007),  Заремський Б.В., Акульшина О.А., Мірошниченко Н.О., Богадиця О.С. (2008), Федіна О.Д., Кудашова М.О. (2009), Стебунова О.С. (2010), Ткаленко О.С. (2011), Давидова М.С., Мороз М.А., Чередниченко О.Д. (2012), Трофіменко Я.Г. (2014), Шарапова Я.О. (2015); Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних проектно-творчих робіт «Наука и творчество: диалог и развитие» (м.Санкт-Петербург): Кобзєва К.І. (2014), Хоцька Я.О., Шарапова Я.О. (2015). Результативною є участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Міжнародна економіка”:  Стебунова О.С.  – І місце (2010), Сабатович Я.Е. – ІІІ місце (2011), Давидова М.С. – ІІІ місце (2012). Протягом 2006-2015 рр. студентами спеціальності «Міжнародна економіка», які є членами наукового товариства, опубліковано понад 700 наукових праць і тез доповідей. За підсумками п’яти останніх років науковому товариству студентів спеціальності «Міжнародна економіка» було присуджено призові місця у 2010, 2011, 2013, 2014 рр. у конкурсі «Краще студентське наукове товариство МДУ».