Одним з найважливіших напрямів діяльності викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин є організація науково-дослідної роботи, що передбачає:
-      здійснення комплексного наукового дослідження, з обов’язковим провадженням отриманих результатів в навчальний процес і практичну діяльність;
-       здійснення науково-експертної роботи,
-       проведення особистих наукових досліджень з найважливіших напрямків і проблем міжнародної економіки, які відповідають профілю кафедри;
-       підготовку кандидатських і докторських дисертацій викладачами;
-       участь викладачів у наукових конференціях, семінарах, круглих столах;
-       підготовку і видання публікацій, що містять результати їх дослідницької діяльності.
В центрі наукових інтересів викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин – дослідження теоретичних і практичних проблем розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, висвітлення актуальних питань інтеграційних процесів та регіоналізації світового господарства, розвиток зовнішньоекономічних відносин України в умовах глобалізації.
Викладачі кафедри спрямовують власні дослідження та організують роботу студентської молоді відповідно до комплексних тем:
 • «Проблеми інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0105V008912, керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К.В., д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2005-2008 рр.;
 • «Розвиток зовнішньоекономічних та політичних відносин в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0108V008420, керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К.В., д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2008-2011 рр.;
 • «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (номер державної реєстрації 0111V010449, керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К.В., д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2011-2014 рр.;
 • «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 015u003043, керівник – д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2015-2017 рр.

Результатами проведення наукових досліджень викладачів кафедри за комплексними темами є видання монографій «Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір» (2007), «Розвиток світового ринку туристичних послуг» (2009), «Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах» (2009), «Потенціал розвитку світової транспортної системи» (2012), «Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів» (2012), «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (2014); підготовка навчальних посібників з грифом МОН «Міжнародний банківський бізнес» (2003), «Міжнародні ринки ресурсів» (2006), «Міжнародна економіка» (2011), «Міжнародний туризм» (2012), «Міжнародні фінанси» (2013); підготовка методичних розробок до навчальних курсів; публікація наукових статей у фахових виданнях та тез доповідей; захист дисертацій. 

Результати власних наукових досліджень викладачі кафедри постійно презентують на науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня. Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри було взято участь у близько 200 семінарах, конференціях різного рівня та інших наукових форумах. 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин активно розвиває наукове та освітнє співробітництво з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та різними установами, організаціями і підприємствами м.Маріуполь. Результатом плідної співпраці кафедри є реалізація спільних заходів, спрямованих на вирішення регіональних проблем:

 • розробка Стратегії розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Першотравневого району Донецької області;
 • розробка заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Донецькій області на 2011-2012 рр.;
 • розробка комплексу заходів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку місцевої економіки, які було використано в практичній роботі Маріупольської міської ради та включено до Програми науково-технічного та інноваційного розвитку м.Маріуполь на 2011 р.;
 • розробка комплексу заходів, спрямованих на вирішення проблем розвитку та підтримку суб’єктів малого підприємництва, які було використано в практичній роботі Маріупольської міської ради та включено до Програми розвитку малого підприємництва у м.Маріуполь на 2011-2012 рр.;
 • розробка пропозицій щодо розвитку туристичного потенціалу, у тому числі нових туристичних продуктів, об’єктів туристичної інфраструктури та формування туристичного іміджу м.Маріуполь, які було використано в практичній роботі Управління культури і туризму Маріупольської міської ради та включено до Програми розвитку туризму та курортно-рекреаційної галузі м.Маріуполь на 2011 р.;
 • розробка пропозицій щодо диверсифікації економіки м.Маріуполь, які було використано в практичній роботі Департаменту економіки Маріупольської міської ради та включено до програмних документів з питань соціально-економічного розвитку м.Маріуполь;
 • проведення щорічного міського конкурсу творчих робіт серед учнів 10-11 класів «Мій Маріуполь: реалії та перспективи економічного розвитку».