Практична підготовка студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та “Міжнародний бізнес” є обов’язковим елементом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та здійснюється відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».

      Підготовка висококваліфікованих фахівців на спеціальностях «Міжнародна економіка» та “Міжнародний бізнес” передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою ведення бізнесу та прийняття управлінських рішень щодо економічної та виробничої діяльності сучасних підприємств, завдяки розробленій та запровадженій на спеціальності практичній підготовці студентів, яка складається з виробничої практики бакалаврів та комплексної переддипломної практики спеціалістів та магістрів.

       Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та “Міжнародний бізнес” мають можливість проходження виробничої та переддипломної практик в органах місцевого самоврядування та на провідних підприємствах та установах м. Маріуполь з наступним працевлаштуванням. Кафедрою укладено довгострокові договори з установами та підприємствами м.Маріуполь щодо організації виробничої практики студентів (Маріупольська міська рада, відділення у м.Маріуполь Донецької ТПП, ПАТ “ММК ім.Ілліча”, ПАТ “МК “Азовсталь”, ПАТ КБ “Приватбанк”, ТОВ ПБП “Азовінтекс”, ПАТ “Маріуполь Авто”, ПАТ “ПУМБ”, ПАТ “Укрексімбанк”, ПАТ “Приватбанк”, ПАТ “ВТБ Банк”).

      З метою поліпшення практичної підготовки студентів спеціальності «Міжнародна економіка» з 2012 р. в рамках співробітництва з ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» реалізується інноваційна освітньо-наукова партнерська програма, що передбачає проведення лекційних занять для студентів представниками комерційних установ.