Балабанова Наталя Василівна

к.н. держ.упр., доцент

Балабанова Н.В. Розвиток машинобудування в Україні: проблеми і перспективи / Н.В.Балабанова // Фінансовий механізм державного управління економікою України: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2008. – т.IХ, вип. 102, серія «Державне управління». – С. 152-158.

Балабанова Н.В. Концептуальна модель переходу підприємств машинобудування в новий технологічний уклад / Н.В.Балабанова // Актуальні проблеми державного управління та самоврядування: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2008. – т.ІX, вип. 99, серія «Державне управління». – С. 108-116.

Балабанова Н.В. Машинобудування як базова галузь розвинених економік світу / Н.В.Балабанова // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2009. – т.X, вип. 132, серія «Державне управління». – С. 204-213.

Балабанова Н.В. Методологічний аспект державного механізму стратегічного регулювання машинобудування в Україні / Н.В.Балабанова // Державне та місцеве самоврядування: наук. вісник Академії муніципального управління. – Київ, 2010. – вип. 2, серія «Управління». – С. 97-106.

Балабанова Н.В. Формування державного механізму стратегічного регулювання машинобудування в Україні: історичний аналіз та прогноз / Н.В.Балабанова // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2010. – №1(4). – С.161-168.

Балабанова Н.В. Кластеризация как фактор повышения конкурентоспособности страны /Н.В.Балабанова // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Стамбул-Донецк: ДонНУ, 2010. – с. 420-422.

Балабанова Н.В. Мировой опыт государственного регулирования инновационных процессов /Н.В.Балабанова // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – випуск 18/3. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – с. 20-23

Балабанова Н.В. Модели трансформации экономических систем/Н.В.Балабанова// Наука, культура, образование: материалы научно-практической конференции, посвященной 21-ой годовщине Комратского государственного университета. – Комрат: КГУ, 2012. – с.36-41

Контакти: n.balabanova@mdu.in.ua