Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року” у Маріупольському державному університеті утворено спеціалізовану вчену раду К 12.093.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» строком на три роки.
 
Голова ради:
Чентуков Юрій Ілліч, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету.
Заступник голови:
Булатова Олена Валеріївна, д.е.н., професор, перший проректор Маріупольського державного університету.
Вчений секретар:
Марена Тетяна Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету.
 

Більш детальну інформацію щодо захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 можна отримати у наступних контактних осіб:

1.  Булатова Олена Валеріївна, перший проректор, заступник голови спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629) 53-22-56; e-mail: olena_bulatova@yahoo.com
2. Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел. (0629) 53-22-69; e-mail: mdunauka@rambler.ru
3. Марена Тетяна Василівна, вчений секретар:
тел. (0629) 53-22-59; e-mail: marena_tv@rambler.ru

 

Паспорт спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»  

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук