Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин забезпечує профільну підготовку за спеціальностями «Міжнародна економіка» (ОС «Бакалавр», «Магістр») та «Міжнародний бізнес» (ОС «Бакалавр»). З 2016 р. у зв’язку з прийняттям нового переліку галузей знань і спеціальностей розпочато підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка» (ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр») та «Міжнародні економічні відносини» (ОС «Бакалавр», «Спеціаліст»). Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Чентуков Юрій Ілліч.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 13 викладачів, які працюють на постійній основі та на умовах сумісництва, у тому числі: 5 докторів наук, професорів (Чентуков Ю.І., Булатова О.В., Омельченко В.Я., Черніченко Г.О., Макогон Ю.І.), 8 кандидатів наук, доцентів (Марена Т.В., Беззубченко О.А., Балабанова Н.В., Мацука В.М., Захарова О.В., Мітюшкіна Х.С., Ніколенко Т.І., Омельченко Г.П.).

Наукова робота викладачів кафедри та студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» («Економіка»), «Міжнародний бізнес» (“Міжнародні економічні відносини”) спрямована на дослідження економічного потенціалу та конкурентних переваг регіону в умовах глобальної інтеграції, що виконуються відповідно до комплексних тем:

  • «Проблеми інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0105V008912, керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К.В., д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2005-2008 рр.;
  • «Розвиток зовнішньоекономічних та політичних відносин в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0108V008420, керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К.В., д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2008-2011 рр.;
  • «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (номер державної реєстрації 0111V010449, керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К.В., д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2011-2014 рр.;
  • «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 015u003043, керівник – д.е.н., проф. Булатова О.В.), 2015-2017 рр.

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин є організатором щорічного проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», співорганізатором проведення щорічної підсумкової науково-практичної конференції викладачів Маріупольського державного університету «Актуальні проблеми науки та освіти», наукової конференції студентів «Декада студентської науки». 

Стратегічною лінією діяльності кафедри є активне залучення до наукової та освітньої співпраці досвідчених фахівців, видатних учених, засновників та представників різних наукових шкіл України (КНТЕУ, Донецького національного університету, Львівської комерційної академії, Львівського інституту економіки і туризму, Полтавського університету економіки і торгівлі) та іноземних країн (Познанського економічного університету, Комратського державного університету, Кагульського державного університету ім. Богдана Петричейку Хашдеу, Бєльського державного університету ім. Алеко Руссо, Месінського університету,Тбіліського державного університету ім.І.Джавахішвілі), що визнано світовою практикою розвитку університетської освіти. Так, протягом кількох років на умовах сумісництва на кафедрі працювали та виступали з відкритими лекціями відомі науковці, автори численних наукових праць та підручників: професори Донецького національного університету Макогон Ю. В., Калініна С.П., Орєхова Т.В., Черніченко Г.О.

Наукова співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізується шляхом проведення спільних проектів та участі викладачів кафедри у розробці регіональних програм та стратегій розвитку.

Важливе місце в роботі викладачів кафедри приділяється керівництву науково-дослідною роботою студентів. Викладачі кафедри є керівниками наукового товариства студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес», завдання якого – дослідження окремих аспектів розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Протягом 2008-2015 рр. студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес» неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнської студентської олімпіади, 15 студентів здобули перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 5 – у Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних і проектно-творчих робіт. За високу результативність студентському науковому товариству спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес» неодноразово було присуджено призові місця у конкурсі «Краще студентське наукове товариство» (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014).

Завдяки високим показникам роботи кафедра економіки та міжнародних економічних відносин ставала переможцем (2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014) та лауреатом (2007, 2008, 2011) конкурсів на кращу кафедру МДУ.